CCOO
full d'afiliació a ccoo de catalunya

Dades d'afiliació


Dades Bancaries SEPA

Dades de l'empresa (jubilats, aturats i acció jove indicar en NSS:0000, Nom:-Sense empresa-)   Per accedir a qualsevol quota inferior a la general, cal presentar la documentació que acrediti la situació laboral de l'afiliat

Per a quotes inferiors a la general ordinària és necessari enviar justificant d'ingressos a: uat@ccoo.cat


LOPD | Quotes | Fitxa en PDF d'acord